بستنی ساز

قابلیتها
۱- طراحی دستگاه در دو ظرفیت خروجی ۲۰ L/H – 40 L/H
۲- طراحی دستگاه براساس برق تغذیه ۳ph – 1ph
۳- دستگاه بستنی ساز قیفی ۳ رنگ
۴- دارای دو مخزن استنلس استیل
۵- بدنه جلو و سقف استنلس استیل
۶- بدنه طرفین گالوانیزه پیش رنگ طرح دار
۷- دارای دومخزن یخچالی ( این مخزنها میتواند مواد را بصورت شبانه روزی حفظ کند بدون آنکه مواد خراب شود )
۸- سرما ساز سریع ( این دستگاه در عرض ۶۰ دقیقه میتواند ۴۰ لیتر بستنی بسازد بدون آنکه تغییری در کیفیت بستنی داده شود )
۹- دارای یک گیربکس دو خروجی