داکت اسپلیت

داکت اسپلیت، محصولی است همانند کولر اسپلیت های خانگی که در واحدهای مسکونی و یا تجاری کوچک مصرف دارد. یونیت خارجی (کندانسور) آن در تراس و یا پشت بام و یونیت داخلی در داخل منزل و یا محیط کار نصب می شود، با این تفاوت که در سیستم کولر های گازی معروف به اسپلیت یونیت، قسمت داخلی( اواپراتور) تنها در یک اتاق و به صورت آشکار نصب می گردد و اتاق های دیگر از سرمایش مطبوع آن بی نصیب هستند و برای بهره بردن از سرمایش در اتاق های دیگر، الزاما می بایست از یونیت های اضافی استفاده کرد که به دلیل هزینه های مازاد و محدودیت فضا برای نصب کندانسورهای متعدد، در بیشتر موارد، مشتری از آن چشم پوشی می کند. اما در سیستم داکت اسپلیت، یونیت داخلی در سقف کاذب نصب می گردد و با کانال کشی به فضاهای مورد نظر، سرمایش مطلوب کولر های گازی و یا گرمایش مورد نیاز در فصل سرما را به اتاقها و یا بخش های ساختمان انتقال می دهد.

تفاوت دیگر داکت اسپلیت با کولر اسپلیت ها در این است که کولر اسپلیت ها ممکن است تک کاره(فقط سرمایشی) و یا دوکاره(سرمایش و گرمایش) باشند و در نوع دوکاره، گرمای حاصل بسیار محدود بوده و جوابگوی محل سکونت یا کار به ویژه در فصول سرد سال نیست، اما داکت اسپلیت دوکاره بوده و گرمای آن از طریق آبگرم حاصل از پکیج یونیت های گرمایشی تامین شده و با توجه به کانال کشی به تمام نقاط محیط، در فصول سرد سال، گرمای مورد نیاز محیط را به طور کامل و بدون نیاز به هیچ سیستم گرمایشی کمکی، تامین می نماید.

عموما داکت اسپلیت های موجود در بازار به سه صورت High Pressure و Medium Pressure وLow Pressure می باشند که علت این نام گذاری، تفاوت در طراحی حداکثر طول کانال کشی و توان غلبه بر افت فشار ناشی از طول کانال می باشد. شرکت تهویه توانایی ساخت هر سه مدل از این محصول را داراست.

داکت اسپلیت های شرکت تهویه برای مصارف خانگی و یا تجاری سبک از ۲ تا ۵ تن تبرید به طور استاندارد و عمومی طراحی شده است و قابلیت طراحی و ساخت در تناژ های ۵/۱ تا ۶ تن تبرید را به صورت سفارشی دارا میباشد.