مینی چیلر

مینی چیلر های شرکت تهویه در ظرفیت های متنوع از ۲ تا ۶ تن تبرید واقعی برای شرایط مختلف اقلیمی در سراسرایران طراحی شده اند.این محصول منطبق با نیازهای سرمایشی ساختمان مسکونی، تجاری، اداری با رویکرد فضای اندک نصب، حذف الزامات رایج موتورخانه ای و بهینه سازی مصرف انرژی و استقلال در میزان توسط کارشناسانمتخصص و متعهد ایرانی صورت گرفته است. مینی چیلرهای شرکت تهویه بدون نیاز به نصب پمپ سیرکولاتور،منبع انبساط مجزا و ادوات جانبی،قابلیت اتصال به فن کویل های زمینی، سقفی ، دیواری و حتی هوارسان های کوچک را داراست.