هواساز صنعتی

از نوع Draw Thru در مدل های تک منطقه ای و Blow Thru در مدل های چند منطقه ای
در ۱۵ سایز تک منطقه ای ، ۱۴ سایز چند منطقه ای و ۱۴ سایز ایرواشر

با اسکلت آلومینیومی و جداره هایی از ورق گالوانیزه یا آلومینیوم (درصورت در خواست)

بدنه استاندارد دو جداره با عایق پلی یورتان یا پشم سنگ (بنا به درخواست)

قابلیت نصب فیلترهای کیسه ای ، هپا یا اولپا و کربن فعال

قابلیت نصب رطوبت زن های آبی ، بخار یا الکتریکی

قابلیت نصب صداگیر برروی دستگاه

قایلیت ساخت هواسازهای Hygienic با مشخصات فنی متفاوت از این مشخصات