چیلر چیست؟

چیلر یک سامانه ی سرمایشی است که با استفاده از خنک کردن سیال موجود در آن ، باعث برودت می شود. چیلر ها به دو دسته ی کلی چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی دسته بندی می شوند.

چیلر چیست؟

سامانه های سرمایشی متفاوتی برای ایجاد برودت در منازل و ادارات مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از منازل مشکل کافی نبودن سرمایش حاصل از کولرهای آبی و یا هزینه ی زیاد کولر های گازی موجب شده است که چیلرها به عنوان یکی از بهترین گزینه های موجود برای سرمایش به شمار آیند. همچنین در مجتمع های اداری به دلیل بالا بودن ابعاد ساختمان چیلرها می توانند بهترین سرمایش را بطور یکنواخت برای کاربران ایجاد کنند
چیلرها با استفاده از سیکل تبرید حرارت را از ماده ی مبرد موجود در اواپراتور کاسته و ایجاد سرمایش می کنند . چیلرها به دو دسته ی تراکمی و جذبی تقسیم می شوند. چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی و چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی سرمایش ایجاد می کنند
چیلرهای جذبی عمدتا از ماده ی جاذب لیتیوم بروماید استفاده می کنند. لیتیوم بروماید بخارات موجود در اواپراتور را جذب کرده و به صورت مایع در می آورد. این مایع با وارد شدن به ژنراتور جداسازی می شود و مجددا ماده ی جاذب جداسازی شده وارد اواپراتور می شود و فرایند جذب را ادامه می دهد. سیال جداسازی شده نیز با استفاده از سرمایش حاصل از برج خنک کن سرد شده و مجددا وارد اواپراتور می شود
در چیلرهای تراکمی نیز سرمایش به اینصورت رخ می دهد که سیال خروجی از اواپراتور وارد کمپرسور شده فشار آن افزایش می یابد، این سیال وارد کندانسور شده و تبدیل به مایع می گردد سپس از طریق شیر انبساط، سیال منبسط شده و خنک می گردد
نظارت بر کارکرد صحیح این سیکل و همچنین تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و بهینه سازی آن امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. شرکت سرو انرژی مفتخر است بهترین سرویس را به وسیله ی نیروی متخصص و مجرب در زمینه ی تعمیر و نگهداری چیلر در اختیار شما قرار دهد
در زیر تعاریف و تفاوت های کلی چیلر ها بصورت مختصر آمده است .
بصورت مختصر می توان گفت که چیلر دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکمی و یا جذبی دفع می کند. این مایع می تواند برای خنک کردن هوا و یا دستگاه ها استفاده شود که معمولاً به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد. به عنوان یک محصول جانبی مهم، حرارتی که از مایع جذب شده یا باید به محیط خارج دفع شود یا برای کارایی های بالاتر برای مقاصد گرمایی استفاده شود. نگرانی هایی در مورد طراحی و انتخاب چیلرها وجود دارد. این نگرانی ها شامل، کارایی، بازده، تعمیرو نگهداری، آسیب پذیری های محیطی است
چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم می شوند. شکل دیگر تقسیم بندی چیلرها بر اساس شکل خنک شدن ماده مبرد است که به سه دسته آب خنک، هوا خنک و تبخیری تقسیم بندی می شوند. چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما می شوند.

چیلر تراکمی

در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می گردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک کننده (اواپراتور) می شود که در فشار کمتری قرار دارد این کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سرد کننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت خنک کننده در ارتباطند می گردد. سپس گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل می شود با عبور بخار با سرعت در یک مسیر هوای کندانسور مکیده می شود. خلاء در کندانسور به علت تبدیل بخار به آب و اختلاف حجم بین بخار و آب ایجاد می گردد

چیلرهای تراکمی اسکرال

کنترل کننده های فشار در چیلر تراکمی:
کنترل فشار بالا و پایین
را به قسمت مکش LP این وسیله جهت کنترل کردن فشار دستگاه می باشد، دو لوله موئین در این کنترل وجود دارد که لوله
را به قسمت فشار بالا. در سیستم چیلر کمپرسور باید با فشار مکش و دهش معینی کار HP کمپرسور متصل کرده و لوله
کند. هرگاه از این فشار کمتر یا بیشتر شود این کنترل عمل کرده و دستگاه را خاموش می کند. کنترل فشار بالا و پایین قابل
و با psi 220 و فشار بالا را روی psi تنظیم می باشد. در چیلر تراکمی با کندانسور آبی معمولاً فشار پایین را روی ۳۰
می توان تنظیم کرد. اگر کمپرسور بر اثر فشار بالا قطع psi کندانسور هوایی فشار پایین را روی ۴۰ و فشار بالا را روی ۲۵۰
شود باید از سیستم رفع عیب شده و کلید ریست را فشار دهیم ولی اگر بر اثر فشار پایین قطع شود دوباره بر اثر افزایش گاز
دستگاه روشن می شود.
کنترل فشار روغن
این وسیله جهت کنترل کردن مداوم فشار روغن کمپرسور می باشد. اگر در کمپرسور فشار روغن نباشد باعث صدمه دیدن آن
می شود. کنترل روغن دارای دو لوله موئین می باشد که یکی از آنها به قسمت ساکشن (مکش) کمپرسور و دیگری به قسمت
فشار باشد در غیر این psi فشار روغن کمپرسور متصل می شود. بین فشار مکش کمپرسور و فشار روغن باید حداقل ۱۰
است یک هیتر درداخل psi صورت کنترل روغن فرمان قطع می دهد. هنگامی که کنترل روغن احساس کند که فشار زیر ۱۰
کنترل روغن شروع به گرم شدن می شود و پس از تقریباً ۹۰ ثانیه حرارت هیتر باعث قطع شدن جریان شده و کمپرسور
خاموش می شود.

چیلر جذبی

در چیلرهای جذبی برخلاف چیلرهای تراکمی از جذب کننده (Absorber) و مولد حرارتی (ژنراتور) بجای کمپرسور استفاده می گردد. عمومی ترین خنک کننده در چیلرهای جذبی سیستم برمید لیتیم (لیتیوم برماید) است. در این سیستم، در قسمت جذب کننده، بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار می شود. بخار آب در کندانسور که دارای فشار ۰.۱ اتمسفر است به حالت مایع در می آیدو سپس در خنک کننده که تحت فشار ۰.۰۱ اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می گردد و آب برای اینکه تبخیر گردد گرمای نهان خود رااز محیط خنک کننده می گیرد و باعث ایجاد برودت می گردد، سپس بخار آب ایجاد شده در خنک کننده به جذب کننده منتقل می گردد و دوباره این چرخه تکرار می شود.

انواع چیلر جذبی
• گروه تک اثره که خود به سه دسته چیلرهای تک اثره با تغذیه بخار، تک اثره با تغذیه آب داغ (دمای بالای ۱۰۰ درجه سانتیگراد) و تک اثره با تغذیه آب گرم (دمای زیر ۱۰۰ درجه سانتیگراد) تقسیم می شوند که نحوه کار آنها مشابه بوده و همگی دارای حداقل یک مولد حرارتی می باشند.
• گروه دو اثره که به دو دسته دو اثره با تغذیه بخار و دو اثره با شعله مستقیم طبقه بندی می شوند. این چیلرها، جز نسل جدید چیلرهای جذبی بوده و دارای سیکل تبرید کاملتری نسبت به چیلرهای جذبی تک اثره است.

ساختمان چیلر تراکمی
• الکتروموتور: میل لنگ کمپرسور را به حرکت در می آورد حرکت دورانی میل لنگ باعث حرکت رفت و برگشت پیستون در داخل سیلندر می گردد در نتیجه گاز مبرد در کمپرسور متراکم می شود
کوپلینگ: جفت کننده محور الکترو موتور با محور میل لنگ کمپرسور است
• کمپرسور: گاز خروجی از اواپراتور را متراکم کرده وارد کندانسور می کند
• لوله رانش: گاز خروجی از کمپرسور را به کندانسور هدایت می کند
• کندانسور: کندانسور این چیلر از نوع پوسته و لوله است در داخل پوسته گازمبرد و در داخل لوله ها آب خنک جریان دارد. گاز داغ و متراکم توسط لوله وارد پوسته کندانسور می شود . به علت تماس با لوله های مسی حاوی آب خنک ، خنک شده به مایع تبدیل می شود و از پایین از طریق لوله خارج می شود. آب جریانی از طریق لوله وارد کندانسور شده و از طریق لوله خارج می شود. آب خروجی از کندانسور به برج خنک کن هدایت می شود تا پس از خنک شدن دوباره به کندانسور برگردد.
• لوله خروج مایع مبرد از کندانسور
• شیر سرویس کندانسور: برای بستن لوله خروج مبرد از کندانسور در مواقع سرویس و تعمیرات و توقف طولانی دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد
• شیر تغذیه ماده مبرد: برای شارژ سیستم استفاده می شود
• فیلتر درایر یا صافی رطوبت گیر: وجود مواد جامد و رطوبت در دستگاه تبرید موجب بروز اشکالاتی می گردد که برای جلوگیری آن از وسیله ای به نام فیلتر برای گرفتن مواد جامد و درایر برای گرفتن رطوبت موجود در سیستم استفاده می شود
• شیر برقی: که در صورت وصل بودن جریان الکتریکی مسیر عبور مایع مبرد را باز نگه می دارد این شیر برقی از ترموستات فرمان می گیرد
• شیشه رویت یا سایت گلاس: میزان تغذیه ماده مبرد در سیستم و همچنین وجود رطوبت بیش از حد را در سیستم مشخص می نماید
• اواپراتور: ماده مبرد پس از عبور از شیر انبساط وارد اواپراتور چیلر می شود ودر داخل لوله های مسی تبخیر شده و به صورت بخار از اواپراتور خارج می شود. تبخیر در اواپراتور باعث سرد شدن آب جریانی در پوسته می گردد. آب سرد شده از محل بطرف هواساز و فن کویلها جریان می یابد و در برگشت از هواسازیا فن کویلها از محل وارد اوپراتور چیلر می شود
• شیر انبساط ترموستاتیک: که از دمای گاز خروجی از اواپراتور تاثیر گرفته مقدار ماده مبرد ورودی به اواپراتور را تنظیم می نماید
• لوله مکش: که گاز خروجی از اواپراتور از طریق لوله وارد قسمت مکش کمپرسور می گردد
• تابلو وسایل اندازه گیری و کنترل فشار: که مانومترهای فشار زیاد و فشارکم کنترل فشار کم و زیاد و کنترل فشار روغن روی آن نصب شده اند.