کندانسور هوایی

در ۱۱ سایز (RAR4016 تا RAR4163)
دارای فن های محوری با پره های ایرفویل با کارکرد آرام و بی صدا و مصرف برق پایین

قابلیت کار در مناطق با دمای پایین

عدم تداخل کارکرد فن ها برروی یکدیگر (در صورت خاموش بودن تعدادی از فن ها)

قابلیت استفاده از فین مسی یا آلومینیومی

قابلیت نصب Receiver